Photography + Film

01 Eboundja

Eboundja

Home to some 30 families, the small fishing village of Eboundja is situated in the Océan district of southern Cameroon. Its nearly 200 villagers have been living in great insecurity about their future since 2009, the year in which Cameroonian authorities destined an 18 by 12 miles coastal zone as a domaine d'utilité publique. expropriation of tribal land into state property, by decree. Its purpose being the construction of a deep sea harbour. Iron ore has been found deep in the Cameroonian jungle. The Chinese government will exploit this natural resource for the upcoming 30 years. The new deep sea harbour from where the iron ore will be shipped by the Chinese is located in the centre of this earmarked coastal zone. Although the harbour is 8 miles further south of Eboundja, it is the designation of domaine d'utilité publique that makes the village vulnerable to the combination of corrupt authorities and megalomaniac developers.

Eboundja, een klein vissersdorp van ongeveer 30 families, ligt in het zuiden van Kameroen in het departement Océan. Sinds 2009 verkeren de bijna 200 inwoners van dit dorp in grote onzekerheid over hun toekomst. In dat jaar werd door de Kameroenese overheid een kuststrook van dertig bij twintig kilometer bestemd tot 'domaine d'utilité publique'. Onteigening per decreet tot staatsdomein. Het doel hiervan was de aanleg mogelijk maken van een diepzee haven. IJzererts wordt diep in de Kameroenese jungle gevonden. De Chinese regering wil deze natuurlijke hulpbron exploiteren voor de komende 30 jaar. De nieuwe diepzeehaven, waar het ijzererts zal worden verscheept door de Chinezen is gelegen in het centrum van deze geoormerkte kustzone. Weliswaar is de haven 13 kilometer zuidelijker gepland, maar het predicaat 'domaine d'utilité publique' maakt het dorp kwetsbaar voor de combinatie van een corrupte overheid en megalomane projectontwikkelaars.

In the course of its existence, Eboundja has experienced many external influences. Colonial rule, both German and French, slavery and Christianization, unrestrained organised logging, offshore oil extraction, and lastly, development projects. From the moment they arose, these influences have been assimilated and are being kept alive in the village's present character. Not the new harbour, but the expropriation of land may be one blow too many and too heavy. If it comes to that, Eboundja will disappear and along with it, the collective memory with its assimilated influences.

In his Eboundja photo project photographer Reinout van den Bergh describes the character of his village. The degradation but also the beauty. The acceptance but also the pride and the resistance. The deep religious awareness and the belief in the power of magicians. The mythical character of the surroundings and their influence on the villagers' imagination. The spectacular weather shifts that no forecast knows how to predict. The recent enormous environmental changes and their direct and indirect impact on the village.

Eboundja heeft in de loop van zijn bestaan veel invloeden van buiten ondergaan. Een Duitse en een Franse koloniale overheersing, slavernij en kerstening, ongebreidelde georganiseerde houtkap, oliewinning voor de kust en tot slot ontwikkelingsprojecten. Al deze invloeden zijn vanaf hun verschijnen geassimileerd en dragen zo bij aan het huidige karakter van het dorp. Niet de nieuwe haven, maar wel een eventuele onteigening is een klap te veel en te groot. In dat geval verdwijnt Eboundja en daarmee ook het collectieve geheugen waarin de verwerkte invloed is vastgelegd.

Met het fotoproject 'Eboundja' beschrijft fotograaf Reinout van den Bergh het karakter van dit dorp. De degradatie maar ook de schoonheid. De gelatenheid maar ook de trots en de weerstand. Het diep religieuze besef en het geloof in de kracht van tovenaars. Het mystieke karakter van de omgeving en de invloed daarvan op de verbeeldingswereld van de bewoners. De spectaculaire weersveranderingen waar geen voorspelling grip op krijgt. De recente, enorme veranderingen in de omgeving en de indirecte en directe weerslag hiervan op het dorp.  

Order

You can order Eboundja in the Netherlands on the webshop of NAi booksellers in Rotterdam.

Or on the webshop of the publisher Kehrer Verlag Heidelberg/Berlin.